شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاتم (واقع در استان یزد)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب